About

De Bonzënnen Bonzuewen ass den 1. Dezember 2021 opgaangen an ass een Deel vun der Gesellschaft Storytime s.à.r.l, enger société d’impact sociétal mat 100% part d’impact (s.i.s). Dat heescht, dass de ganze Benefice vun der Gesellschaft integral erëm an de Betrib fléisst, an d’Paien vun den Associé’en gesetzlech limitéiert sinn.

De Betrib ass den 15. September 2021 vum Charlotte Reuter gegrënnt ginn. Am Moment schafft hat plein-temps an bénévole, zesummen mat enger Ekipp vun aanere Bénévolen déi de Projet wëllen ënnerstëtzen.

De Virliesprojet Potty Lotty, deen vum Charlotte 2017 op d’Been gestallt gouf, ass och deel vun der Gesellschaft Storytime s.à.r.l.

Du wëlls eis Aarbecht ënnerstëtzen?
Bénévole

Du hues Zäit fir dech z’engagéieren? Mir sichen ëmmer Leit déi eis kënnen ënnerstëtzen, sief et am Café hëllefen, Geschichten virliesen, d’Tauschbibliothéik raumen etc. Et ass deng Fräitzäit, du entscheeds wéivill a wéini du kanns matmaachen. Ruff un, oder schreif eis! Mir frëen eis op dech.

Don

Mir frëen eis iwwer all finanziell Ënnerstëtzung. All Don un eng s.i.s ka vun de Stéieren ofgesat ginn. Villmols Merci am Viraus!

Storytime s.à r.l. s.i.s

IBAN: LU49 0019 5755 9430 6000


Storytime s.à r.l. s.i.s. /5 Esplanade / L-9227 Diekirch / Tel: 26 80 37 16
RCS: B247160 / TVA: LU32441207 /IBAN: LU49 0019 5755 9430 6000

%d Bloggern gefällt das: